STOR PUDEL

Land: Frankrike

I dagens raffinerade utställningspudel är det i sanning inte lätt att upptäcka jakthunden, men den som tror att pudeln alltid varit en ren salongsfavorit tar grundligt miste. Långt in på 1900-talet användes pudeln, speciellt i Frankrike, både som vattenapportör och som svampletare, ”tryffelhund”.
Än idag kan man få se en pudel kasta sig i vattnet och apportera. Inte ens den av många så förkättrade lejonklippningen är egentligen något utslag av moderna uppfödares fantasi. När pudeln skulle apportera i vattnet ville man gärna ta bort en del av den hindrande pälsen, men lämnade speciellt runt leder och bröstkorg pälsen kvar som skydd mot gikt och förkylning. Den runda pälsbollen på svansen tjänade syfte att göra hunden lättare synlig från stranden!
Ursprungligen härstamma pudeln från samma jakthund som senare givit upphov till såväl stövare som spaniel, något som man faktiskt kan ana ännu idag, speciellt hos en del stora pudlar av gammaldags typ. Att den irländska vattenspanieln och pudeln är släkt krävs knappast något tränat hundöga för att se.

En typisk pudel ska ge uttrycket av att vara arrogant, livlig och intelligent, ha ädel resning och värdigt uppträdande. Huvudet bärs högt, har tämligen smal skalle och lång, tvärt avhuggen nos. Ögonöppningarna är mandelformade, en aning sneda och ögonen mörkbruna.
Kroppen ska vara stadig och inte för lång, (svansen kuperad, gäller ej nu förtiden!)
Pälsen är ullig utan att vara mjuk, riklig över hela kroppen, men åtminstonde på vissa vuxna utställningspudlar klippt i tex. Lejonklippning.
Svart, vitt, brunt och silver är tillåtna färger i alla länder – men England och USA liksom de nordiska länderna godkänner alla andra rena jämna färger. Även storleksbestämmelserna skiftar mellan olika länder.
I norden: 45 – 55 cm för stor pudel, 35 – 45 cm för mellan pudel, och under 35 cm för den mindre pudeln. Samma rasstandard gäller för samtliga varianter.
» Övriga publicerade hundraser
Källa: All Världens Hundar