BLACK AND TAN COONHOUND

Land: Nordamerika

American black and tan kallas också denna coonhound, den enda av de sex coonhound-varianterna som är officiellt erkänd som ras av den amerikanska kennelklubben. Den är ännu ovanlig på utställningar, men används flitigt vid jakt efter tvättbjörn (racoon) och opossum. Härstamningsmässigt skiljer den sig från övriga coonhound genom sin nära släktskap med engelsk blodhund; den är docj långt mindre extrem och visar också tydliga spår av American foxhound.
Exteriört ska en black and tan coonhound framförallt verka rörlig och bruksduglig. Den påminner mycket om den engelska blodhunden men är lättare byggd alltigenom och saknar rynkor i pannan. Öronen skall vara lågt ansatta och långt nedhängande.
Färgen är alltid svart med tanfärgade tecken. Mankhöjden brukar vara omkring 65 cm med får gärna bli större så länge hunden är sund och proportionerligt byggd.
» Övriga publicerade hundraser
Källa: All Världens Hundar